Chính sách thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán theo 2 phương thức:

1. Chuyển khoản

THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN

SỐ TÀI KHOẢN: 22210000435113

CHỦ TÀI KHOẢN: TRƯƠNG HỮU THẮNG

TẠI: NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH XUÂN, HÀ NỘI

fc51123d0cda16dba4fd821e919e9bf2

2. Thanh toán khi nhận hàng