Máy đo đường huyết Care Sens N

Máy đo đường huyết Care Sens N
750.000